Política de Privacitat (LOPD)

TEXT LEGAL

Aquesta botiga online forma part d’un PROJECTE ACADÈMIC dins el Grau Superior De Gestió de vendes i espais Comercials del ‘Institut de Secundària Santa Eugènia (Girona).

Els preus mostrats de tots els productes són DONATIUS per finançar el mencionat projecte, és per aquest motiu que no s’emetran factures, al seu lloc emetrem VALS BESCANVIABLES pel servei contractat. Entenem que si contracta un servei amb nosaltres, estarà fent un donatiu per sufragar aquesta projecte , motiu pel qual no podrà reclamar factura. Aquest DONATIU tampoc és desgravable, doncs Empordaventura no te a darrera un ens que pugui justificar aquest donatiu.

D’ara endavant, quan parlem de ‘Empordaventura’ ens estarem referint al projecte de final de grau dels estudis abans mencionats.

De conformitat al que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD) i del Reial decret 1720/2007 (RDLOPD) del Reglament de desenvolupament de la LOPD, l'informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses en un fitxer titularitat de Empordaventura.com, domiciliada al C/ d'Enric Marquès i Ribalta, 3, 17006 Girona.

Posem a la seva disposició el correu electrònic quevols@empordaventura.com, per tal d'atendre les seves consultes i enviament d'informació relacionada amb les ofertes i serveis que ofereix Empordaventura.

S'informa que les dades poden ser utilitzades únicament per l'enviament de comunicacions comercials entre nosaltres i els nostres clients  i que MAI es cediran a tercers, excepte als proveïdors dels serveis que així ho requereixin.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Empordaventura, està especialment sensibilitzat en la protecció de les dades dels usuaris, dels serveis als quals s'accedeix a través del portal web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d'ara endavant, la Política] s'informa als Usuaris d’empordaventura.com, del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten a la web, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

Empordaventura, considera essencial garantir la protecció de les dades de caràcter personal, per això, per tal de protegir la intimitat i privacitat de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privadesa, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Així doncs, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per mitjà del present document, Empordaventura  informa:

1-Titularitat del Fitxer

Les dades recaptades a través de la present web, s'incorporen al fitxer de clients de empordaventura.com  Als que els serà aplicable la present Política de Privacitat.

2. Recollida i Tractament

Per al fitxer esmentat, recollirem la informació necessària per tal d’oferir un bon servei a l’usuari així com por poder resoldre les qüestions formulades. També podrem fer servir aquests dades per tal  remetre'ls informació sobre les nostres ofertes o serveis del portal titularitat de Empordaventura.

3. Encarregat del Tractament

En el cas que hagin tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals hi hagi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 12 de la LOPD). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.  

4. Consentiment

Mitjançant l'emplenament dels diversos formularis continguts a la Web esmentada anteriorment, l'interessat dóna el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades a l'esmentat fitxer, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de privadesa. De la mateixa manera presta consentiment perquè Empordaventura, envieu informació periòdica i informar de les nostres ofertes i serveis.

Si bé en qualsevol moment pot oposar a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça quevols@empordaventura.com indicant en l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

5. Mesures de Seguretat

Empordaventura, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

La pàgina del nostre portal web podria utilitzar "cookies", petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que ens permeten obtenir la següent informació:

a. La data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el portal web.

b. El disseny de continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita al nostre web.

c. Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

L'usuari té l'opció d'impedir la generació de "cookies", mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu navegador. No obstant això, l'empresa no es responsabilitza que la desactivació dels mateixos impedeixi el bon funcionament de la pàgina.

Empordaventura, no utilitza "cookies", per al tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.

6. Canvi de Normativa

Empordaventura, es reserva el dret de modificar la present Política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de "codis tipus" existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: quevols@empordaventura.com

CLÀUSULA DE CONSENTIMENT PER ALS FORMULARIS DE CONTACTE

L'informem que les dades personals recollides mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporades al fitxer:

Empordaventura, es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant aquest formulari, únicament per a la finalitat esmentada anteriorment.

L'Interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.

L’enviament d'aquest e-mail, implica l'acceptació expressa de les clàusules exposades.

Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d'oposició (Drets ARCO), en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviat una sol·licitud per escrit, dirigida a la C/ d'Enric Marquès i Ribalta, 3, 17006 Girona o mitjançant correu electrònic a quevols@empordaventura.com i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

En compliment del deure d'informació contemplat a l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), li comuniquem que el dinamitzador i gestor de continguts de la web és Empordaventura, propietari d'aquest domini. L'esmentat domini d'Internet empordaventura.com, es troba inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i / o interessats a l'apartat habilitat del portal Web.

En compliment del deure d'informació contemplat a l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), li comuniquem que el dinamitzador i gestor de continguts de la web és Empordaventura, propietari d'aquest domini. L'esmentat domini d'Internet empordaventura.com, es troba inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i / o interessats a l'apartat habilitat del portal Web.